Aktywna Tablica


W roku 2022 nasza szkoła pozyskała dofinansowanie w ramach rządowego programu Aktywna Tablica na zakup sprzętu oraz programów multimedialnych, które będą wykorzystywane w salach rewalidacyjnych oraz w sali logopedycznej.

Aktywna tablica to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024.

Korzystanie z nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii pozwoli wprowadzić do szkoły zindywidualizowane podejście do uczniów, dostosować formę nauczania do każdego ucznia, a w przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zastosować nowoczesne techniki w procesie diagnozy, terapii oraz uczenia się. Podniesienie kompetencji oraz poszerzenie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych w konsekwencji będzie miało wpływ na dalszy rozwój poznawczy i społeczny uczniów. Z pewnością podjęcie kompleksowych działań, w tym również o charakterze diagnostycznym i terapeutycznym z zastosowaniem zakupionych programów multimedialnych, znacząco wpłynie na poziom i jakość kształcenia uczniów.

W ramach projektu szkoła pozyskała dofinansowanie na zakup:

 1. Pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią:
  • Eduterapeutica. Specjalne potrzeby edukacyjne. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia. Klasy 1-3,
  • Eduterapeutica Specjalne potrzeby edukacyjne. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia. Klasy 4-8,
  • Eduterapeutica ADHD,
  • Program multimedialny: Potrafię. Obszar matematyczny mTalent,
  • Program multimedialny: Potrafię. Obszar polonistyczny (klasy 4-6) mTalent,
  • Trening ortograficzny – pokonaj dysortografię,
  • Umiem czytać, pisać i liczyć – komplet.
 2. Pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem:
  • Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy + Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.1 mTalent,
  • Autyzm. Mowa czynna, od słowa do zdania + Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2 mTalent.
 3. Pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej:
  • Rozwijanie kompetencji emocjonlano – społecznych,
  • Zajęcia logopedyczne Pakiet Expert. mTalent,
  • Seplenienie – trening poprawnej wymowy. EiSystem,
  • Trening słuchu – naucz się rozróżniać głoski. EiSystem,
  • Dźwięczność – trening poprawnej wymowy. EiSystem,
  • Jąkanie – trening płynnej wymowy. EiSystem,
  • Wyraźne R – trening poprawnej wymowy. EiSystem.
 4. Laptopów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania:
  • 3 laptopy 17’: Acer Aspire 5 i5-1135G7/20GB/512/Win11 IPS Srebrne