Dokumenty dla nauczycieli


Aktualna procedura ewakuacji w SP 13 w roku szkolnym 2021/2022

HYBRYDA-I-ZDALNE-nowa-procedura

Strategia rozwiązywania problemów – 2019

Lista obecności na zebraniu rodziców

Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z dokumentacją szkolną

Zgoda na udział dziecka w wycieczkach pieszych

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dla klas I

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Zgoda na posiadanie telefonu komórkowego

Karta danych osobowych dziecka

Zgoda na udział dziecka w programie Szklanka mleka

Zgoda na udział dziecka w programie Owoce w szkole

Zgoda na wyjazd na basen

[/learn_more]