NAUCZYCIELE


Życzenia

Jolanta Sroka

Jolanta Sroka

DYREKTOR SZKOŁY

Przyroda

Biologia

Ochrona środowiska

Zarządzanie w oświacie

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Sabina Sladkowska

Sabina Sladkowska

WICEDYREKTOR

Wychowanie fizyczne

Wychowanie do życia w rodzinie

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Anna Wyciślik

NAUCZYCIEL FIZYKI

Fizyka

Edukacja Techniczno-Informatyczna

Kwalifikacje z surdopedagogiki

 

Małgorzata Świderska-Adamiok

NAUCZYCIEL TECHNIKI I INFORMATYKI

Informatyka

Technika

 

Joanna Kurzydło

Ks. Andrzej Kos

NAUCZYCIEL RELIGII

Marta Kot

WYCHOWAWCA KLASY V B

NAUCZYCIEL MATEMATYKI

Matematyka

Przygotowanie pedagogiczne

Szymon Kasperek

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Monika Niszczuk

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

Surdopedagog i Tyflopedagog

Terapia pedagogiczna, resocjalizacja

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Oligofrenopedagogika, edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Joanna Kowalska-Puaud

Joanna Kowalska-Puaud

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

Surdopedagog

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Agnieszka Bezrączko

NAUCZYCIEL ŚWIETLICY

Wychowanie fizyczne

Zintegrowane Nauczanie Przedszkolne i Wczesnoszkolne

Anna Woźny

Anna Woźny

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

Instruktor fitness

Instruktor pływania

Instruktor gimnastyki korekcyjnej

Trener personalny

Aleksandra Chylińska

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

Agnieszka Kłosowska-Noglik

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika socjalna i opiekuńcza

Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych

Zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Justyna Chyra

Agata Jarczyk

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE W KLASIE VI D

Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Wychowanie fizyczne

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Ewa Rutkowska

WYCHOWAWCA KLASY V C

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Sandra Czeczota

NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

Język angielski

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zintegrowane Nauczanie Przedszkolne i Wczesnoszkolne

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

 

Iwona Chmielarska

Iwona Paś

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

Specjalista ds edukacji i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Surdopedagog

Tyflopedagog

Specjalista terapii ręki

Trener Umiejętności Społecznych TUS

Sabina Pajonk

NAUCZYCIEL MUZYKI

Wychowanie muzyczne

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Anna Nowakowska

WYCHOWAWCA KLASY IV A

NAUCZYCIEL PRZYRODY, BIOLOGII I CHEMII

Biologia

Przyroda

Chemia

Anna Czarnecka-Wiśniewska

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

Filologia polska

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna

Elżbieta Lewera

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

Język polski

Magdalena Gratsch

WYCHOWAWCA KLASY VIII A

NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Język niemiecki

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Bożena Opiołka

NAUCZYCIEL FIZYKI I CHEMII

Fizyka

Chemia

Grażyna Pałyga

DORADZTWO ZAWODOWE

 

Agnieszka Sobala-Krupińska

NAUCZYCIEL HISTORII

Historia

Oligofrenopedagogika

Ireneusz Lutek

NAUCZYCIEL MATEMATYKI

Matematyka

Zajęcia informatyczne

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Krystyna Koziołek

NAUCZYCIEL PRZYRODY I BIOLOGII

Biologia

Przyroda

Wychowanie do życia w rodzinie

Joanna Górecka

NAUCZYCIEL GEOGRAFII

Geografia

Informatyka

Oligofrenopedagogika i metody korekcyjno-kompensacyjne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Katarzyna Prajsnar

PSYCHOLOG SZKOLNY

Psychologia

Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Rafał Wawrzynek

WYCHOWAWCA KLASY VII A

NAUCZYCIEL HISTORII

Historia

Język angielski

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Barbara Świerczok

Barbara Świerczok

WYCHOWAWCA KLASY I A

Nauczanie zintegrowane

Oligofrenopedagogika

Terapia pedagogiczna

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Mirella Siedlaczek-Mikoda

Mirella Siedlaczek-Mikoda

WYCHOWAWCA KLASY VI A

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Język angielski

Język polski

Marek Sabuda

NAUCZYCIEL INFORMATYKI

Informatyka

Technika

Edukacja regionalna – „Dziedzictwo kulturowe w regionie”

Małgorzata Reszkowska

Małgorzata Reszkowska

WYCHOWAWCA KLASY I B

Nauczanie zintegrowane

Oligofrenopedagogika

Sabina Pantke

WYCHOWAWCA KLASY III A

Edukacja wczesnoszkolna

Oligofrenopedagogika

Joanna Pietrzak-Cichy

Język polski

Oligofrenopedagogika

Logopedia

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Jadwiga Naleśnik

LOGOPEDA

Logopedia

Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia kształcenia zintegrowanego

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Ewa Siwek

NAUCZYCIEL BIOLOGII

Jolanta Mandrysz

WYCHOWAWCA KLASY III B

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Oligofrenopedagogika

Surdopedagogika

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami tańca

Pedagogika terapeutyczna

Kynoterapia

Małgorzata Damczyk

Małgorzata Damczyk

NAUCZYCIEL RELIGII

Religia

Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Edyta Niezgoda

Edyta Niezgoda

WYCHOWAWCA KLASY VII B

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie VI B

Oligofrenopedagogika

Tyflopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Beata Pawlak

Beata Pawlak

PEDAGOG SZKOLNY

Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna

Oligofrenopedagogika z elementami edukacji dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera

Surdopedagogika

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

 

Halina Lieber

Halina Lieber

WYCHOWAWCA KLASY II A

Nauczanie zintegrowane

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Aneta Hewlik

Aneta Hewlik

WYCHOWAWCA KLASY II B

Nauczanie zintegrowane

Oligofrenopedagogika

Tyflopedagogika

Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Marzena Kołodziej

Marzena Kołodziej

WYCHOWAWCA KLASY V D

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Oligofrenopedagogika

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami tańca

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Klaudia Szczepanik

Klaudia Szczepanik

WYCHOWAWCA KLASY IV B

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

Język polski

Oligofrenopedagogika

Tyflopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Dorota Skolud

Dorota Skolud

KIEROWNIK ŚWIETLICY SZKOLNEJ

tel. 32 2420 755 w godzinach pracy świetlicy.

Anna Grześkowiak

Anna Grześkowiak

WYCHOWAWCA KLASY VII C

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Pedagogika wczesnoszkolna

Wychowanie fizyczne

Oligofrenopedagogika

 

Izabela Szindler

Izabela Szindler

WYCHOWAWCA KLASY VI D

Wychowanie fizyczne

Oligofrenopedagogika

Surdopedagogika

Tyflopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Celina Bernat

Celina Bernat

WYCHOWAWCA KLASY VI B

Matematyka

Informatyka

Zajęcia komputerowe

Oligofrenopedagogika

Tyflopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

 

Anna Kowalczyk

WYCHOWAWCA KLASY II C

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Oligofrenopedagogika

Surdopedagogika

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami tańca

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Joanna Wodarska

Joanna Wodarska

WYCHOWAWCA KLASY VIII B

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Religia

Oligofrenopedagogika

Surdopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Halina Uliczka

Halina Uliczka

WYCHOWAWCA KLASY VI C

Język polski

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Barbara Kamińska

Barbara Kamińska

ZAJĘCIA TECHNICZNE, PLASTYKA

Zajęcia techniczne

Plastyka

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Jarosław Kołodziej

Jarosław Kołodziej

WYCHOWAWCA KLASY V A

Wychowanie fizyczne

Gimnastyka korekcyjna

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Alicja Dziedzic

Alicja Dziedzic

Matematyka

Wychowanie do życia w rodzinie

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Beata Dyjas

Beata Dyjas

PSYCHOLOG SZKOLNY

Psychologia

Oligofrenopedagogika

Kwalifikacje z zakresu pracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera,
psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

Katarzyna Binias

BIBLIOTEKA

Bibliotekoznawstwo

Informacja naukowa