NAUCZYCIELE


Jolanta Sroka

Jolanta Sroka

DYREKTOR SZKOŁY

Przyroda

Biologia

Ochrona środowiska

Zarządzanie w oświacie

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Sabina Sladkowska

Sabina Sladkowska

WICEDYREKTOR

Wychowanie fizyczne

Wychowanie do życia w rodzinie

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Anna Wyciślik

NAUCZYCIEL FIZYKI

Fizyka

Edukacja Techniczno-Informatyczna

Kwalifikacje z surdopedagogiki

 

Małgorzata Świderska-Adamiok

WYCHOWAWCA KLASY 7E

NAUCZYCIEL TECHNIKI I INFORMATYKI

Informatyka

Technika

 

Joanna Kurzydło

Marta Kot

WYCHOWAWCA KLASY VII AB

NAUCZYCIEL MATEMATYKI I FIZYKI

Matematyka

Fizyka

Przygotowanie pedagogiczne

Szymon Kasperek

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Daniel Syrek

Daniel Syrek

NAUCZYCIEL GEOGRAFII I  ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

geografia

przyroda

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

oligofrenopedagogika

wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

trening umiejętności społecznych TUS

terapia ręki

asystent turystyczny osób niepełnosprawnych

tutor

Monika Niszczuk

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

Surdopedagog i Tyflopedagog

Terapia pedagogiczna, resocjalizacja

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Oligofrenopedagogika, edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Agnieszka Bezrączko

NAUCZYCIEL WF

Wychowanie fizyczne

Zintegrowane Nauczanie Przedszkolne i Wczesnoszkolne

Anna Woźny

Anna Woźny

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Instruktor fitness

Instruktor pływania

Instruktor gimnastyki korekcyjnej

Trener personalny

Aleksandra Chylińska

Aleksandra Chylińska

WYCHOWAWCA KLASY 5A
NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Agnieszka Kłosowska-Noglik

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika socjalna i opiekuńcza

Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych

Zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Sandra Czeczota

NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

Język angielski

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zintegrowane Nauczanie Przedszkolne i Wczesnoszkolne

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

 

Iwona Paś

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

Specjalista ds edukacji i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Surdopedagog

Tyflopedagog

Specjalista terapii ręki

Trener Umiejętności Społecznych TUS

Sabina Pajonk

NAUCZYCIEL MUZYKI

Wychowanie muzyczne

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Anna Nowakowska

WYCHOWAWCA KLASY V A

NAUCZYCIEL PRZYRODY, BIOLOGII I CHEMII

Biologia

Przyroda

Chemia

Anna Czarnecka-Wiśniewska

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

Filologia polska

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna

Magdalena Gratsch

WYCHOWAWCA KLASY VIII C

NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Język niemiecki

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Agnieszka Sobala-Krupińska

NAUCZYCIEL HISTORII I WOS

Historia

Oligofrenopedagogika

Ireneusz Lutek

NAUCZYCIEL MATEMATYKI

Matematyka

Zajęcia informatyczne

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Krystyna Koziołek

NAUCZYCIEL WDŻ

Biologia

Przyroda

Wychowanie do życia w rodzinie

Rafał Wawrzynek

WYCHOWAWCA KLASY VIII A

NAUCZYCIEL HISTORII

Historia

Język angielski

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Barbara Świerczok

WYCHOWAWCA KLASY II A

Nauczanie zintegrowane

Oligofrenopedagogika

Terapia pedagogiczna

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Mirella Siedlaczek-Mikoda

WYCHOWAWCA KLASY VII A

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Język angielski

Język polski

Małgorzata Reszkowska

Małgorzata Reszkowska

WYCHOWAWCA KLASY III B

Nauczanie zintegrowane

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Joanna Pietrzak-Cichy

Język polski

Oligofrenopedagogika

Logopedia

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Jadwiga Naleśnik

LOGOPEDA

Logopedia

Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia kształcenia zintegrowanego

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Ewa Siwek

NAUCZYCIEL BIOLOGII

Jolanta Mandrysz

WYCHOWAWCA KLASY I C

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Oligofrenopedagogika

Surdopedagogika

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami tańca

Pedagogika terapeutyczna

Kynoterapia

Małgorzata Damczyk

Małgorzata Damczyk

NAUCZYCIEL RELIGII

Religia

Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Edyta Niezgoda

Edyta Niezgoda

WYCHOWAWCA KLASY VIII B

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie VI B

Oligofrenopedagogika

Tyflopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Beata Pawlak

Beata Pawlak

PEDAGOG SZKOLNY

Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna

Oligofrenopedagogika z elementami edukacji dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera

Surdopedagogika

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

 

Halina Lieber

Halina Lieber

WYCHOWAWCA KLASY III A

Nauczanie zintegrowane

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Aneta Hewlik

Aneta Hewlik

WYCHOWAWCA KLASY III B

Nauczanie zintegrowane

Oligofrenopedagogika

Tyflopedagogika

Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Marzena Kołodziej

Marzena Kołodziej

WYCHOWAWCA KLASY VI D

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Oligofrenopedagogika

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami tańca

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Klaudia Szczepanik

WYCHOWAWCA KLASY VI B

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

Język polski

Oligofrenopedagogika

Tyflopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Dorota Skolud

Dorota Skolud

KIEROWNIK ŚWIETLICY SZKOLNEJ

tel. 32 2420 755 w godzinach pracy świetlicy.

Izabela Szindler

Izabela Szindler

WYCHOWAWCA KLASY VII D

Wychowanie fizyczne

Oligofrenopedagogika

Surdopedagogika

Tyflopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Celina Bernat

Celina Bernat

WYCHOWAWCA KLASY VII B

Matematyka

Informatyka

Zajęcia komputerowe

Oligofrenopedagogika

Tyflopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

 

Joanna Wodarska

Joanna Wodarska

WYCHOWAWCA KLASY VIII B

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Religia

Oligofrenopedagogika

Surdopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Halina Uliczka

Halina Uliczka

Język polski

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Barbara Kamińska

Barbara Kamińska

ZAJĘCIA TECHNICZNE, PLASTYKA

Zajęcia techniczne

Plastyka

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Jarosław Kołodziej

Jarosław Kołodziej

WYCHOWAWCA KLASY VI A

Wychowanie fizyczne

Gimnastyka korekcyjna

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Alicja Dziedzic

Alicja Dziedzic

WYCHOWAWCA KLASY 4B

Matematyka

Wychowanie do życia w rodzinie

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Beata Dyjas

Beata Dyjas

PSYCHOLOG SZKOLNY

Psychologia

Oligofrenopedagogika

Kwalifikacje z zakresu pracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera,
psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

Katarzyna Binias

BIBLIOTEKA

Bibliotekoznawstwo

Informacja naukowa