NAUCZYCIELE


Jolanta Sroka

Jolanta Sroka

DYREKTOR SZKOŁY

Przyroda

Biologia

Ochrona środowiska

Zarządzanie w oświacie

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Sabina Sladkowska

Sabina Sladkowska

WICEDYREKTOR

Wychowanie fizyczne

Wychowanie do życia w rodzinie

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Sylwia Winiarska

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE SPECJALNE W KLASIE IIC

Edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika

Edukacja wczesnoszkolna i nauczanie przedszkolne

Tyflopedagogika

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzm

 

Małgorzata Świderska-Adamiok

WYCHOWAWCA KLASY VIII E

NAUCZYCIEL TECHNIKI I INFORMATYKI

Informatyka

Technika

 

Joanna Kurzydło

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Edukacja wczesnoszkolna

Oligofrenopedagogika

Wczesne nauczanie języka angielskiego

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Marta Kot

WYCHOWAWCA KLASY VIII AB

NAUCZYCIEL MATEMATYKI I FIZYKI

Matematyka

Fizyka

Przygotowanie pedagogiczne

Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu

Szymon Kasperek

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel języka niemieckiego

slawista
członek HYPIA – The International Association of Hyperpolyglots
członek PSNJN – Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
członek IATEFL Poland – International Association of Teachers of English as a Foreign Language IATEFL Poland – Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce

Daniel Syrek

Daniel Syrek

NAUCZYCIEL GEOGRAFII, WOSU I  ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

geografia

przyroda

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

oligofrenopedagogika

wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

trening umiejętności społecznych TUS

terapia ręki

asystent turystyczny osób niepełnosprawnych

tutor rozwojowy

wiedza o społeczeństwie

wychowanie do życia w rodzinie

Monika Niszczuk

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

Pedagogika Specjalna

Surdopedagogika

Tyflopedagogika

Oligofrenopedagogika

Terapia pedagogiczna

Resocjalizacja

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Zarządzanie oświatą

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Terapia pedagogiczna w zakresie rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją

Agnieszka Bezrączko

NAUCZYCIEL WF

Wychowanie fizyczne

Zintegrowane Nauczanie Przedszkolne i Wczesnoszkolne

Instruktor judo

trener personalny

Integracja sensoryczna  z elementami terapii behawioralnej

Trener rugby tag

Anna Woźny

Anna Woźny

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Instruktor fitness

Instruktor pływania

Instruktor gimnastyki korekcyjnej

Trener personalny

Aleksandra Chylińska

Aleksandra Chylińska

WYCHOWAWCA KLASY VI A
NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO I  EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Edukacja dla bezpieczeństwa

Agnieszka Kłosowska-Noglik

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika socjalna i opiekuńcza

Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych

Zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Iwona Paś

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

Specjalista ds edukacji i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Surdopedagog

Tyflopedagog

Specjalista terapii ręki

Trener Umiejętności Społecznych TUS

Sabina Pajonk

NAUCZYCIEL MUZYKI

Wychowanie muzyczne

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Anna Nowakowska

WYCHOWAWCA KLASY VII A

NAUCZYCIEL PRZYRODY, BIOLOGII I CHEMII

Biologia

Przyroda

Chemia

Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu

Anna Czarnecka-Wiśniewska

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

Filologia polska

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna

Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu

Magdalena Grӓtsch

WYCHOWAWCA KLASY IVB

NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Język niemiecki

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Ireneusz Lutek

NAUCZYCIEL MATEMATYKI

Matematyka

Zajęcia informatyczne

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Grażyna Kania

LOGOPEDA

surdologopeda

język polski

historia

terapia ręki

Iwona Kowalska

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, matematyk, terapeuta TUS, terapeuta ręki.

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Oligofrenopedagogika

Tyflopedagogika

Terapia pedagogiczna

szkolenia i kursy m.in. Trening Umiejętności Społecznych, Terapia EEG Biofeedback, Terapia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, Diagnoza funkcjonalna osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato, Diagnoza dysleksji, Diagnoza dyskalkulii, Trening funkcji poznawczych, Terapia ręki.

Iwona Woźniak

PEDAGOG SZKOLNY

pedagog szkolny

pedagogika społeczno-opiekuńcza

pedagogika resocjalizacyjna

terapeuta zajęciowy

Szymon Dzieża

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Filologia angielska tłumaczeniowa z językiem chińskim’.

W trakcie realizacji: kierunki podyplomowe: ‚przygotowanie pedagogiczne’ i ‚edukacje i terapie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu’.

Rafał Wawrzynek

NAUCZYCIEL HISTORII

Historia

Język angielski

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Barbara Świerczok

WYCHOWAWCA KLASY I A

Nauczanie zintegrowane

Oligofrenopedagogika

Terapia pedagogiczna

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Mirella Siedlaczek-Mikoda

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Język angielski

Język polski

Małgorzata Reszkowska

Małgorzata Reszkowska

WYCHOWAWCA KLASY I B

Nauczanie zintegrowane

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Joanna Pietrzak-Cichy

WYCHOWAWCA V B

Język polski

Oligofrenopedagogika

Logopedia

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Ewa Siwek

NAUCZYCIEL BIOLOGII

Jolanta Mandrysz

WYCHOWAWCA KLASY III C

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Oligofrenopedagogika

Surdopedagogika

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami tańca

Pedagogika terapeutyczna

Kynoterapia

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

Małgorzata Damczyk

Małgorzata Damczyk

NAUCZYCIEL RELIGII

Religia

Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Edyta Niezgoda

Edyta Niezgoda

WYCHOWAWCA KLASY IV C

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Oligofrenopedagogika

Tyflopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Halina Lieber

Halina Lieber

WYCHOWAWCA KLASY II A

Nauczanie zintegrowane

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Aneta Hewlik

WYCHOWAWCA KLASY II B

Nauczanie zintegrowane

Oligofrenopedagogika

Tyflopedagogika

Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Marzena Kołodziej

Marzena Kołodziej

WYCHOWAWCA KLASY VIII D

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Oligofrenopedagogika

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami tańca

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Surdopedagogika

Klaudia Szczepanik

WYCHOWAWCA KLASY VII B

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

Język polski

Oligofrenopedagogika

Tyflopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Dorota Skolud

Dorota Skolud

KIEROWNIK ŚWIETLICY SZKOLNEJ

tel. 32 2420 755 w godzinach pracy świetlicy.

Izabela Szindler

Izabela Szindler

WYCHOWAWCA KLASY IV A

Wychowanie fizyczne

Oligofrenopedagogika

Surdopedagogika

Tyflopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Celina Bernat

Celina Bernat

Matematyka

Informatyka

Zajęcia komputerowe

Oligofrenopedagogika

Tyflopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

 

Joanna Wodarska

Joanna Wodarska

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Religia

Oligofrenopedagogika

Surdopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Halina Uliczka

Halina Uliczka

Język polski

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Barbara Kamińska

Barbara Kamińska

ZAJĘCIA TECHNICZNE, PLASTYKA

Zajęcia techniczne

Plastyka

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Jarosław Kołodziej

Jarosław Kołodziej

WYCHOWAWCA KLASY V A

Wychowanie fizyczne

Gimnastyka korekcyjna

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Alicja Dziedzic

Alicja Dziedzic

WYCHOWAWCA KLASY VIB

Matematyka

Wychowanie do życia w rodzinie

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Beata Dyjas

Beata Dyjas

PSYCHOLOG SZKOLNY

Psychologia

Oligofrenopedagogika

Kwalifikacje z zakresu pracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera

Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

Terapia pedagogiczna w zakresie rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją

Katarzyna Binias

BIBLIOTEKA

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, specjalizacja: kultura medialna w bibliotekach szkolnych

Uprawnienia pedagogiczne jako nauczyciel bibliotekarz oraz nauczyciel technologii informacyjnej.

Przygotowanie w zakresie prowadzenia bajko- i biblioterapii w szkole