NAUCZYCIELE


Jolanta Sroka

Jolanta Sroka

DYREKTOR SZKOŁY

Przyroda

Biologia

Ochrona środowiska

Zarządzanie w oświacie

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Sabina Sladkowska

Sabina Sladkowska

WICEDYREKTOR

Wychowanie fizyczne

Wychowanie do życia w rodzinie

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Sylwia Winiarska

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE SPECJALNE W KLASIE IIC

Edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika

Edukacja wczesnoszkolna i nauczanie przedszkolne

Tyflopedagogika

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzm

 

Małgorzata Świderska-Adamiok

WYCHOWAWCA KLASY VIII E

NAUCZYCIEL TECHNIKI I INFORMATYKI

Informatyka

Technika

 

Joanna Kurzydło

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Edukacja wczesnoszkolna

Oligofrenopedagogika

Wczesne nauczanie języka angielskiego

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Marta Kot

WYCHOWAWCA KLASY VIII AB

NAUCZYCIEL MATEMATYKI I FIZYKI

Matematyka

Fizyka

Przygotowanie pedagogiczne

Szymon Kasperek

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel języka niemieckiego

slawista
członek HYPIA – The International Association of Hyperpolyglots
członek PSNJN – Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
członek IATEFL Poland – International Association of Teachers of English as a Foreign Language IATEFL Poland – Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce

Daniel Syrek

Daniel Syrek

NAUCZYCIEL GEOGRAFII I  ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

geografia

przyroda

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

oligofrenopedagogika

wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

trening umiejętności społecznych TUS

terapia ręki

asystent turystyczny osób niepełnosprawnych

tutor

Monika Niszczuk

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

Pedagogika Specjalna

Surdopedagogika

Tyflopedagogika

Oligofrenopedagogika

Terapia pedagogiczna

Resocjalizacja

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Zarządzanie oświatą

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Terapia pedagogiczna w zakresie rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją

Agnieszka Bezrączko

NAUCZYCIEL WF

Wychowanie fizyczne

Zintegrowane Nauczanie Przedszkolne i Wczesnoszkolne

Instruktor judo

trener personalny

Integracja sensoryczna  z elementami terapii behawioralnej

Anna Woźny

Anna Woźny

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Instruktor fitness

Instruktor pływania

Instruktor gimnastyki korekcyjnej

Trener personalny

Aleksandra Chylińska

Aleksandra Chylińska

WYCHOWAWCA KLASY VI A
NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO I  EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Edukacja dla bezpieczeństwa

Agnieszka Kłosowska-Noglik

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika socjalna i opiekuńcza

Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych

Zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Iwona Paś

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

Specjalista ds edukacji i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Surdopedagog

Tyflopedagog

Specjalista terapii ręki

Trener Umiejętności Społecznych TUS

Sabina Pajonk

NAUCZYCIEL MUZYKI

Wychowanie muzyczne

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Anna Nowakowska

WYCHOWAWCA KLASY VII A

NAUCZYCIEL PRZYRODY, BIOLOGII I CHEMII

Biologia

Przyroda

Chemia

Anna Czarnecka-Wiśniewska

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

Filologia polska

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna

Magdalena Gratsch

WYCHOWAWCA KLASY IVB

NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Język niemiecki

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Ireneusz Lutek

NAUCZYCIEL MATEMATYKI

Matematyka

Zajęcia informatyczne

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Rafał Wawrzynek

NAUCZYCIEL HISTORII

Historia

Język angielski

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Barbara Świerczok

WYCHOWAWCA KLASY I A

Nauczanie zintegrowane

Oligofrenopedagogika

Terapia pedagogiczna

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Mirella Siedlaczek-Mikoda

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Język angielski

Język polski

Małgorzata Reszkowska

Małgorzata Reszkowska

WYCHOWAWCA KLASY I B

Nauczanie zintegrowane

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Joanna Pietrzak-Cichy

WYCHOWAWCA V B

Język polski

Oligofrenopedagogika

Logopedia

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Ewa Siwek

NAUCZYCIEL BIOLOGII

Jolanta Mandrysz

WYCHOWAWCA KLASY III C

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Oligofrenopedagogika

Surdopedagogika

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami tańca

Pedagogika terapeutyczna

Kynoterapia

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

Małgorzata Damczyk

Małgorzata Damczyk

NAUCZYCIEL RELIGII

Religia

Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Edyta Niezgoda

Edyta Niezgoda

WYCHOWAWCA KLASY IV C

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Oligofrenopedagogika

Tyflopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Halina Lieber

Halina Lieber

WYCHOWAWCA KLASY II A

Nauczanie zintegrowane

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Aneta Hewlik

Aneta Hewlik

WYCHOWAWCA KLASY II B

Nauczanie zintegrowane

Oligofrenopedagogika

Tyflopedagogika

Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Marzena Kołodziej

Marzena Kołodziej

WYCHOWAWCA KLASY VIII D

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Oligofrenopedagogika

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami tańca

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Surdopedagogika

Klaudia Szczepanik

WYCHOWAWCA KLASY VII B

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

Język polski

Oligofrenopedagogika

Tyflopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Dorota Skolud

Dorota Skolud

KIEROWNIK ŚWIETLICY SZKOLNEJ

tel. 32 2420 755 w godzinach pracy świetlicy.

Izabela Szindler

Izabela Szindler

WYCHOWAWCA KLASY IV A

Wychowanie fizyczne

Oligofrenopedagogika

Surdopedagogika

Tyflopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Celina Bernat

Celina Bernat

Matematyka

Informatyka

Zajęcia komputerowe

Oligofrenopedagogika

Tyflopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

 

Joanna Wodarska

Joanna Wodarska

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Religia

Oligofrenopedagogika

Surdopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Halina Uliczka

Halina Uliczka

Język polski

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Barbara Kamińska

Barbara Kamińska

ZAJĘCIA TECHNICZNE, PLASTYKA

Zajęcia techniczne

Plastyka

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Jarosław Kołodziej

Jarosław Kołodziej

WYCHOWAWCA KLASY V A

Wychowanie fizyczne

Gimnastyka korekcyjna

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Alicja Dziedzic

Alicja Dziedzic

WYCHOWAWCA KLASY VIB

Matematyka

Wychowanie do życia w rodzinie

Oligofrenopedagogika

Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Beata Dyjas

Beata Dyjas

PSYCHOLOG SZKOLNY

Psychologia

Oligofrenopedagogika

Kwalifikacje z zakresu pracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera,
psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

Katarzyna Binias

BIBLIOTEKA

Bibliotekoznawstwo

Informacja naukowa