NAUCZYCIELE


Jolanta Sroka

Jolanta Sroka

DYREKTOR SZKOŁY

Przyroda

Biologia

Ochrona środowiska

Zarządzanie w oświacie

Sabina Sladkowska

Sabina Sladkowska

WICEDYREKTOR

Wychowanie fizyczne

Wychowanie do życia w rodzinie

Oligofrenopedagogika

Monika Niszczuk

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

Surdopedagog i Tyflopedagog

Terapia pedagogiczna, resocjalizacja

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Oligofrenopedagogika, edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Joanna Kowalska-Puaud

Joanna Kowalska-Puaud

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

Surdopedagog

Tomasz Pacholski

NAUCZYCIEL INFORMATYKI

Informatyka

Zajęcia komputerowe

Anna Woźny

Anna Woźny

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Instruktor fitness

Instruktor pływania

Instruktor gimnastyki korekcyjnej

Trener personalny

Aneta Różańska

NAUCZYCIEL MATEMATYKI

Matematyka

Dawid Ropuszyński

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Język angielski

Agnieszka Kłosowska-Noglik

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika socjalna i opiekuńcza

Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych

Zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe

 

Agnieszka Karolczak-Pielka

Matematyka

Informatyka

Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Oligofrenopedagogika

Agata Jarczyk

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE W KLASIE 5B

Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Wychowanie fizyczne

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Beata Hanke

Język polski

Wychowanie do życia w rodzinie

Sandra Czeczota

NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

Język angielski

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zintegrowane Nauczanie Przedszkolne i Wczesnoszkolne

Oligofrenopedagogika

 

Iwona Chmielarska

Iwona Paś

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Diagnoza i terapia ręki

Diagnoza dysleksji rozwojowej

Sabina Pajonk

NAUCZYCIEL MUZYKI

Wychowanie muzyczne

Oligofrenopedagogika

Anna Nowakowska

NAUCZYCIEL PRZYRODY I BIOLOGII

Biologia

Przyroda

Elżbieta Małek

WYCHOWAWCA KLASY I C

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Filologia angielska oraz edukacja elementarna z dodatkową specjalnością język niemiecki

Oligofrenopedagogika

Teologia

 

Elżbieta Lewera

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

Język polski

Agnieszka Wloka

WYCHOWAWCA KLASY VIII C

Magdalena Gratsch

NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Język niemiecki

Bożena Opiołka

NAUCZYCIEL FIZYKI I CHEMII

Fizyka

Chemia

Grażyna Pałyga

DORADZTWO ZAWODOWE

 

Agnieszka Sobala-Krupińska

NAUCZYCIEL HISTORII

Historia

Oligofrenopedagogika

Ireneusz Lutek

NAUCZYCIEL MATEMATYKI

Matematyka

Zajęcia informatyczne

Oligofrenopedagogika

Krystyna Koziołek

NAUCZYCIEL PRZYRODY I BIOLOGII I WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

Biologia

Przyroda

Wychowanie do życia w rodzinie

Joanna Górecka

NAUCZYCIEL GEOGRAFII

Geografia

Informatyka

Oligofrenopedagogika i metody korekcyjno-kompensacyjne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Katarzyna Prajsnar

PSYCHOLOG SZKOLNY

Psychologia

Rafał Wawrzynek

WYCHOWAWCA KLASY VI A

Historia

Język angielski

Barbara Świerczok

Barbara Świerczok

WYCHOWAWCA KLASY III A

Nauczanie zintegrowane

Oligofrenopedagogika

Terapia pedagogiczna

Mirella Siedlaczek-Mikoda

Mirella Siedlaczek-Mikoda

WYCHOWAWCA KLASY V A

Język angielski

Język polski

Marek Sabuda

NAUCZYCIEL INFORMATYKI

Informatyka

Technika

Edukacja regionalna – „Dziedzictwo kulturowe w regionie”

Małgorzata Reszkowska

Małgorzata Reszkowska

WYCHOWAWCA KLASY III B

Nauczanie zintegrowane

Oligofrenopedagogika

Sabina Pantke

WYCHOWAWCA KLASY II A

Edukacja wczesnoszkolna

Oligofrenopedagogika

Joanna Pietrzak-Cichy

WYCHOWAWCA KLASY VII A

Język polski

Oligofrenopedagogika

Logopedia

Jadwiga Naleśnik

LOGOPEDA

Logopedia

Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia kształcenia zintegrowanego

Monika Mańka

Monika Mańka

WYCHOWAWCA KLASY IV E

Język angielski

Oligofrenopedagogika

Jolanta Mandrysz

WYCHOWAWCA KLASY II B

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Oligofrenopedagogika

Surdopedagogika

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami tańca

Pedagogika terapeutyczna

Kynoterapia

Małgorzata Damczyk

Małgorzata Damczyk

NAUCZYCIEL RELIGII

Religia

Pedagogika społeczno -opiekuńcza

Oligofrenopedagogika

Edyta Niezgoda

Edyta Niezgoda

WYCHOWAWCA KLASY VI B

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie VI B

Oligofrenopedagogika

Tyflopedagogika

Beata Pawlak

Beata Pawlak

PEDAGOG SZKOLNY

Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna

Oligofrenopedagogika z elementami edukacji dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera

Surdopedagogika

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

 

Halina Lieber

Halina Lieber

WYCHOWAWCA KLASY I A

Nauczanie zintegrowane

Oligofrenopedagogika

Aneta Hewlik

Aneta Hewlik

WYCHOWAWCA KLASY I B

Nauczanie zintegrowane

Oligofrenopedagogika

Tyflopedagogika

Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Marzena Kołodziej

Marzena Kołodziej

WYCHOWAWCA KLASY IV D

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Oligofrenopedagogika

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami tańca

ks. Adam Kuchta

ks. Adam Kuchta

NAUCZYCIEL RELIGII

Teologia

Klaudia Szczepanik

Klaudia Szczepanik

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

Język polski

Oligofrenopedagogika

Tyflopedagogika

 

Dorota Skolud

Dorota Skolud

KIEROWNIK ŚWIETLICY SZKOLNEJ

tel. 32 2420 755 w godzinach pracy świetlicy.

Anna Grześkowiak

Anna Grześkowiak

WYCHOWAWCA KLASY VI C

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Pedagogika wczesnoszkolna

Wychowanie fizyczne

Oligofrenopedagogika

 

Izabela Szindler

Izabela Szindler

WYCHOWAWCA KLASY V D

Wychowanie fizyczne

Oligofrenopedagogika

Surdopedagogika

Tyflopedagogika

Celina Bernat

Celina Bernat

WYCHOWAWCA KLASY V B

Matematyka

Informatyka

Zajęcia komputerowe

Oligofrenopedagogika

Tyflopedagogika

 

Anna Kowalczyk

WYCHOWAWCA KLASY I C

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Oligofrenopedagogika

Surdopedagogika

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami tańca

Joanna Wodarska

Joanna Wodarska

WYCHOWAWCA KLASY VII B

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne

Religia

Oligofrenopedagogika

Surdopedagogika

Halina Uliczka

Halina Uliczka

WYCHOWAWCA KLASY V C

Język polski

Oligofrenopedagogika

Barbara Kamińska

Barbara Kamińska

ZAJĘCIA TECHNICZNE, PLASTYKA

Zajęcia techniczne

Plastyka

Oligofrenopedagogika

Jarosław Kołodziej

Jarosław Kołodziej

WYCHOWAWCA KLASY IV A

Wychowanie fizyczne

Gimnastyka korekcyjna

Oligofrenopedagogika

Alicja Dziedzic

Alicja Dziedzic

WYCHOWAWCA KLASY IV B

Matematyka

Wychowanie do życia w rodzinie

Oligofrenopedagogika

Beata Dyjas

Beata Dyjas

PSYCHOLOG SZKOLNY

Psychologia

Katarzyna Binias

BIBLIOTEKA

Bibliotekoznawstwo

Informacja naukowa