PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE

Posted on wrz 28, 2016 |


PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE

Prawidłowe żywienie człowieka polega na całkowitym pokryciu zapotrzebowania organizmu na energię oraz wszystkie składniki pokarmowe potrzebne do rozwoju życia i zachowania zdrowia.
Przez pojęcie „normy żywienia” rozumiemy ilość energii oraz niezbędnych składników odżywczych, wyrażone w przeliczeniu na jedną osobę i jeden dzień, uwzględniając specyficzne dla wyróżnionych grup różnice w zapotrzebowaniu organizmu zależne od wieku, płci, stanu fizjologicznego i aktywności fizycznej, a także związane z warunkami bytowymi i trybem życia.

W naszej szkole do wielu lat prowadzimy stołówkę szkolną zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży. (Aktualne normy tutaj)

Wydajemy codzieimg_7085nnie ponad 150 obiadów. Wszystkie przygotowywane są zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.  Wdrożyliśmy systemy zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności m.in. zasady Dobrej Praktyki Higienicznej – GHP, Dobrej Praktyki Produkcyjnej – GMP oraz system HACCP. Jest to wymóg prawa określony m.in. w :

  •    Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
  •   Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiające Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego,img_7092

oraz

  • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

 

 

 

Staramy się wprowadzać jak najwięcej produktów świeżych, mało przetworzonych i bogatych w wartości odżywcze.img_7112

Wykonywanych na miejscu tuż przed spożyciem. Z przewagą warzyw i owoców.

Ostatnie badania wskazują ponad wszelką wątpliwość, że warzywa i owoce powinny być podstawą naszego żywienia. Dostarczają bowiem wielu bezcennych składników (mineralnych, witamin, polifenoli) i w istotny sposób zmniejszają zachorowalność oraz umieralność na choroby układu krążenia, cukrzycę czy nowotwory.

 

Dodatkowo zakrojona na szeroką skalę działalność profilaktyczna zawarta w każdym programie nauczania przedmiotu oraz w programach ogólnoszkolnych daje wymierne efekty. Obserwujemy tworzenie się prawiodłowych postaw żywieniowych w śród dzieci i dorosłych.

Informacje dodatkowe:

Pierwsze śniadanie – dobry początek dnia
Napoje w diecie młodzieży – co warto o nich wiedzieć?
Reklama a wybory żywieniowe dzieci
Wykorzystano materiały :http://www.izz.waw.pl