PROMOCJA ZDROWIA

Posted on maj 8, 2015 |


PROMOCJA ZDROWIA

Szkołę naszą cechuje:

  • aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole/placówce i środowisku lokalnym – działania te zapisane są w misji i wizji szkoły/placówki oraz zawarte w jej dokumentacji,
  • otwartość na zmiany,
  • przekonanie o słuszności idei szkoły promującej zdrowie u dyrektora szkoły/placówki, większości członków rady pedagogicznej oraz rady rodziców,
  • aktywne i twórcze zaangażowanie w edukację prozdrowotną i promocję zdrowia.

POSIADAMY KRAJOWY CERTYFIKAT

SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

promzdrow