Dokumenty dla rodziców


Tutaj znajdziecie Państwo zestaw dokumentów obowiązujących w placówce.

Regulaminy pogrupowane zostały w bloki poniżej. Proszę kliknąć w blok, żeby zobaczyć jego zawartość. Na końcu strony wymienione są wszystkie regulaminy.

PROCEDURA PRACY PODCZAS ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK NA ODLEGŁOŚĆ.odt

Nowa procedura postępowania w okresie pandemii COVID 19 nauczanie hybrydowe i zdalne.

Procedura postępowania w okresie pandemii COVID19 w Szkole Podstawowej Nr 13 im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej

informacje dla rodziców zmienione 31.08.20-skonwertowany

SEKRETARIAT