Dokumenty dla rodziców


Tutaj znajdziecie Państwo zestaw dokumentów obowiązujących w placówce.

Regulaminy pogrupowane zostały w bloki poniżej. Proszę kliknąć w blok, żeby zobaczyć jego zawartość. Na końcu strony wymienione są wszystkie regulaminy.

SEKRETARIAT