OFERTA EDUKACYJNA


Ulotka SP13

 

OFERUJEMY:

 • Naukę dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w liczbie 3-5 osób) w klasach integracyjnych liczących maksymalnie 20 osób.
 • Oddziały specjalne liczące 2-4 osób.
 • Wysoki poziom nauczania i staranne przygotowanie do kolejnych etapów edukacji.
 • Zajęcia pozalekcyjne.
 • Wychowanie w oparciu o spójny system wartości.
 • Ochronę i budowanie autorytetu rodziców.
 • Specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 • Specjalistyczne zajęcia dla dzieci.
 • Specjalistyczną pomoc dla rodziców.
 • Życzliwą współpracę służącą dobru dziecka.
 • Opiekę w świetlicy.
 • Smaczne i zdrowe obiady.

SZKOŁA GWARANTUJE RODZICOM

UCZNIÓW KLAS I-III:

 • zajęcia z wychowawcą – nauczanie zintegrowane,
 • język angielski,
 • religię dla uczniów, których rodzice deklarują taka potrzebę,
 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne.

UCZNIÓW KLAS IV-VIII:

 • zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego,
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne, przyrodnicze, polonistyczne,
 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne.

UCZNIOM OBU POZIOMÓW pomoc:

 • pedagoga szkolnego,
 • psychologa szkolnego,
 • logopedy szkolnego,
 • innych specjalistów (np. tyflopedagoga, surdopedagoga).

 

ORGANIZUJEMY DOWÓZ DO PLACÓWKI I POWRÓT DO DOMU DLA DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH.

 

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Wszyscy uczniowie mogą korzystać z oferty zajęć pozalekcyjnych.

 

 

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA

Od 2000 roku prowadzimy współpracę i wymianę międzynarodową z krajami europejskimi. Byliśmy w: Anglii, Francji, Turcji, Irlandii, Danii, Hiszpanii, Niemczech, Bułgarii, Rumunii, Malcie, Grecji i Włoszech.

Projekt – English is fun!

Certyfikat programu: English is fun!