Projekt Dzielny jak żołnierz


 1. Opis pomysłu

Projekt „Dzielny jak żołnierz” skierowany był do najmłodszych pociech szkoły podstawowej. Uczniowie projektu uczestniczyli w zajęciach, które – jak sami twierdzą – najbardziej lubią – w zajęciach sportowych i informatycznych. Na tych pierwszych, jak żołnierze, zdobywali sprawność fizyczną, pokonywali swoje słabości oraz wzmacniali poczucie własnej wartości. Na drugich zajęciach uczniowie poprzez gry informatyczne, quizy multimedialne, a zatem znów poprzez zabawę zdobyli wiedzę z zakresu bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie zajęcia przeplatane były różnymi akcjami, inicjatywami, prelekcjami i warsztatami przeprowadzanymi przez zaproszonych gości, w tym przedstawicieli służb mundurowych: Straży Miejskiej z Rudy Śląskiej, przedstawicieli Policji oraz Wojska Polskiego, przedstawicieli służby zdrowia.

 1. Sprawozdanie z projektu

Benjamin Franklin kiedyś napisał „Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.” Pamiętając te słowa staraliśmy wszystkie działania projektu realizować tak, aby nasi uczestnicy w pełni angażowali się w jego realizację.

Projekt rozplanowany został na szereg etapów, niektóre z nich odbywały się cyklicznie, niektóre natomiast zrealizowane były jednokrotnie, jednak ze względu na swoją ważność stanowią bardzo istotny akcent wzbogacający całe przedsięwzięcie. I tak:

Raz w tygodniu uczestnicy projektu spotykali się na sali gimnastycznej. Głównym celem tych spotkań było:

 • kształtowanie sprawności i zwinności fizycznej, która była zdobywana poprzez gry i zabawy ruchowe,
 • rozwijanie bardzo ważnej kompetencji kluczowej, jaką jest umiejętność pracy w zespole,
 • pokonywanie słabości i lęków oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, skoczności oraz zręczności,
 • kształtowanie i wykazywanie się własną pomysłowością, inwencją twórczą, kreatywnością,
 • kreowanie postaw godnych naśladowania,
 • wcielanie się w różne role próbując dostosować własne możliwości do zadań grupy.

Raz w miesiącu uczestnicy projektu brali udział w zajęciach informatycznych na których poprzez gry informatyczne i quizy multimedialne zdobywali wiedzę z zakresu bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy.

Powyższe spotkania przeplatane były następującymi inicjatywami:

 • Warsztaty na temat numerów alarmowych (08.01.2020).
 • Warsztaty na temat udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem filmu edukacyjnego oraz malowaniem pojazdów uprzywilejowanych (09.01.2020).
 • Wspólne projektowanie plakatu na temat numerów alarmowych, który był następnie zaprezentowany społeczności szkolnej (27.01.2020).
 • Organizacja akcji szkolnej „Zbiórka bajeczek dla dzieci” dla dzieci z oddziałów szpitalnych Szpitala Nr 1 w Zabrzu (grudzień 2019).
  • Podjęte działania charytatywne wzbudziły w dzieciach poczucie własnej wartości, uwrażliwiły na potrzeby innych osób. Ponadto, cała akcja pozytywnie wpłynęła na integrację środowiska, nauczyła empatii, większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych, a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej!
 • Tworzenie wspólnego łańcucha „Dobrych Kroków” na choinkę Bożonarodzeniową (grudzień 2019) – na oczkach łańcucha, każdy uczestnik zapisywał dobry uczynek, jaki udało mu się zrealizować.
 • Zajęcia sprawnościowe na lodowisku  (11.03.2020) – tu uczniowie pokonywali własne lęki
  i  obawy, zdobywali nowe umiejętności i sprawności ruchowe.
 • Pokaz JUDO – jednej z najbardziej ogólnorozwojowych dyscyplin sportu.
  • Głównym celem zorganizowania tego pokazu było zaprezentowanie uczestnikom sportu, który przyczynia się do samorozwoju i kształtowania w sobie pozytywnych cech, takich jak odwaga, wiara w siebie, umiejętność skupienia czy systematyczność. Uczniowie dowiedzieli się także, że Judo to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także pokonywanie wewnętrznych oporów i barier.  Pond to, Judo jest doskonałą metodą pedagogiczną, kształtującą osobowość w duchu optymizmu i wiary we własne siły.
 • Konkurs na plakat „Mój bohater do walki z wirusem” (06.04.2020) – konkurs realizowany online i przystosowany do zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.
 • Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez specjalistów w tej dziedzinie (2 marzec 2020).
  • Prowadzący warsztaty pokazywali jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz objaśniali jakie czynności należy podjąć udzielając pomocy poszkodowanym. Mali uczestnicy warsztatów mieli możliwość wykonania ćwiczeń
   z użyciem fantomów, przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
 • Spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych – Strażą Miejską – pogadanka o wzajemnej pomocy.
  • Zaproszeni goście objaśniali młodym ludziom, kiedy i w jaki sposób należy udzielać pierwszej pomocy, na czym polega praca strażnika miejskiego oraz w jaki sposób każdy może stać się małym bohaterem.
 • Spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych – Policjantem z Komendy Miejskiej Policji (11.02.2020) – uczestnicy spotkania dowiedzieli się na czym polega praca policjanta, w jaki sposób policjanci niosą pomoc innym.
 • Zadanie online związane z ćwiczeniami fizycznymi, które dzieci mogły wykonywać samodzielnie w domu.
 • Lekcja online z udziałem Wojska Polskiego – przedstawicielka Wojska Polskiego nagrała specjalnie dla uczestników film, w którym mówi o swojej pracy, o oddaniu i działaniach wojska Polskiego w okresie pandemii koronawirusa..
 • Rekapitulacja online w formie multimedialnej – uczestnicy otrzymywali zadania do wykonania na platformie LearningApps – poprzez gry i zabawy powtarzali najważniejsze informacje
  i zagadnienia związane z projektem.

Czego dzięki realizacji projektu nauczyli się uczniowie?

Przede wszystkim nasi uczestnicy już wiedzą, że prawdziwa dzielność to otwarte serce i oczy. To pokonywanie własnych słabości i otwartość na nowe wyzwania.

Zrealizowane przedsięwzięcia niezwykle pozytywnie wpłynęły na uczestników, ich osobowość, hart ducha, kreatywność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole.

Uczestnicy projektu oprócz, tak ważnej poprawny kondycji i rozwinięcia umiejętności sportowych zdobyli wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy. Projekt wzbogacił ich wiedzę na ten temat oraz nauczył jej wykorzystania w praktyce. Ponadto, ukształtował świadomość młodych ludzi, uwrażliwił na krzywdę innych, wzbudził poczucie odpowiedzialności i empatii. Ciekawe spotkania
poszerzyły horyzonty dzieci, uczyniły ich bardziej ciekawymi świata zewnętrznego, a przede wszystkim wpłynęły pozytywnie na ukształtowanie wzorowej postawy obywatelskiej.

Dzięki uczestnictwu w projekcie dzieci odzyskały poczucie pewności siebie, przełamali swoje bariery, a poprawiając sprawność fizyczną, zdobywając cenną wiedzę, realizując zadania związane z kształtowaniem empatii i wrażliwości stały się dziećmi bogatszymi o dobrą zabawę, niezwykłe doświadczenia i cenną wiedzę.