Rada Rodziców


Numer konta dla dobrowolnych wpłat na rzecz Rady Rodziców

w roku szkolnym 2021-2022

16 1050 1214 1000 0097 4402 4531